Provokatør

Provokatør 1 Provokatør 2 Provokatør 3

Hver gang Alke Rubinstein har lært seg et nytt skjellsord, stiller han seg opp på perrongen på Sandvika stasjon med en sigg og det lengste munnstykket han har fått tak i siden sist.